layoutelementlayoutelement
logo - tværgående enhed for læring 

Standarder

Formålet med faglige standarder på 0-18 års området er at skabe et fælles afsæt, et fælles sprog og en tydelig retning for centrale områder, der arbejdes med i Horsens Kommune. Standarderne understøttes af et bilagsmateriale med en række værktøjer. 

De enkelte standarder ligger tilgængelige via menuen. 

 


Horsens Kommunes byvåben

Tværgående Enhed for Læring

Rådhustorvet 4
8700 Horsens
Tlf. 76 29 30 90
E-mail: laering@horsens.dk
Sikker e-mail: uddannelseogarbejdsmarked@horsens.dk

CVR 2918 9889
EAN 5798006184972