layoutelementlayoutelement
logo - tværgående enhed for læring 

Co-learning

Hvad er co-learning?

Co- kommer af ordet collaborate, dvs. sam-arbejde, så co-learning handler om at lære i samarbejde. I samarbejdet arbejder mindst to personer med forskellig vidensbaggrund sammen om at planlægge, gennemføre og evaluere et læringsforløb i en periode. Man indgår i et flerfagligt samarbejde.

Den ene part vil altid være en lærer i almenundervisningen, og den/de andre personer kan fx være en medarbejder fra et kommunalt videnscenter, en pædagog, en medarbejder fra Tværgående Enhed for Læring (TEfL), en ekstern samarbejdspartner og/eller en vejleder fra egen skole.

Lektor Andy Højholdt beskriver 5 kriterier, der adskiller co-teaching/co-learning fra andre samarbejdsformer i skolen:

  • Samtidighed: Co-learning gennemføres samtidigt, dvs. at personerne samarbejder i forhold til at facilitere læreprocesser for eleverne.
  • Afklaret forskellighed: Man søger aktivt at drage nytte af hinandens forskelligheder.
  • Fælles didaktisk proces: Læreprocesserne planlægges, gennemføres og evalueres i fællesskab.
  • Aktiv rolle: Begge parter har en aktiv rolle i elevernes læreprocesser.
  • Diversitet som styrke: Elevernes forskellighed søges håndteret, så undervisningen rummer både fagligt og socialt udfordrende rammer for alle i fællesskabet.

For nærmere uddybning se den faglige standard for co-learning her.

 

 
For yderligere oplysninger kontakt
Marianne Hyltoft

Afdelingsleder


Tlf.: 30 10 91 72
E-mail: mhy@horsens.dk


Horsens Kommunes byvåben

Tværgående Enhed for Læring

Rådhustorvet 4
8700 Horsens
Tlf. 76 29 30 90
E-mail: laering@horsens.dk
Sikker e-mail: uddannelseogarbejdsmarked@horsens.dk

CVR 2918 9889
EAN 5798006184972