layoutelementlayoutelement
logo - tværgående enhed for læring 

Håndbog for modtagelse af nyankomne elever

Kommunal håndbog for modtagelse af nyankomne elever - Basistilbud på skoleområdet i Horsens Kommune

Der er udarbejdet en kommunal håndbog for modtagelse af nyankomne elever i Horsens Kommune, som er tiltænkt skolernes ledelse, administration og lærere, som kan benytte denne håndbog til at finde relevant information vedrørende modtagelsen af nyankomne elever.

I håndbogen findes relevant information angående organisering af basistilbud i kommunen, visitation af nyankomne elever til basistilbud samt procedure for tosprogede skolestartere.

Dertil findes en række kommunale anbefalinger til skolernes organisering af basistilbud, indskrivning af nyankomne elever, anbefalinger til afdækning- og løbende evaluering af nyankomne og øvrige tosprogede elevers sproglige udvikling, samt relevant praktisk information, eksempelvis vedrørende tolkebistand, oprettelse af fiktivt cpr-nr., o.l.

Håndbogen er et dynamisk dokument, og vil blive opdateret når der er ændringer på området.

Håndbog for modtagelse af nyankomne elever - Basistilbud på skoleområdet i Horsens Kommune

 
For yderligere oplysninger kontakt

Camila Linn Garibaldi
Tosprogskonsulent


Tlf.: 29312421
E-mail: clg@horsens.dk


Horsens Kommunes byvåben

Tværgående Enhed for Læring

Rådhustorvet 4
8700 Horsens
Tlf. 76 29 30 90
E-mail: laering@horsens.dk
Sikker e-mail: uddannelseogarbejdsmarked@horsens.dk

CVR 2918 9889
EAN 5798006184972