layoutelementlayoutelement
logo - tværgående enhed for læring 

Negativ social kontrol

Folderen indeholder information om:

  • Hvad negativ social kontrol er
  • Hvilke tegn og adfærdsmønstre man som personale skal være opmærksom på i tilfælde af negativ social kontrol
  • Selve ”action cardet”, der beskriver, hvordan man som personale skal handle, hvis man oplever, at et barn er udsat for negativ social kontrol
  • Beskrivelse af og links til, hvor man kan søge yderligere råd og vejledning om dette emne
  • Og slutteligt inspirationsmateriale til hvordan man som personale forebyggende og oplysende kan drøfte de emner/temaer, der knytter sig til negativ social kontrol, med eleverne i undervisningen.

Du kan hente folderen her

 
For yderligere oplysninger kontakt
Anja Vesterby Høy

Konsulent


Tlf.: 29 29 97 76
E-mail: aveh@horsens.dk


Horsens Kommunes byvåben

Tværgående Enhed for Læring

Rådhustorvet 4
8700 Horsens
Tlf. 76 29 30 90
E-mail: laering@horsens.dk
Sikker e-mail: uddannelseogarbejdsmarked@horsens.dk

CVR 2918 9889
EAN 5798006184972