layoutelementlayoutelement
logo - tværgående enhed for læring 

Ordblind - og hvad så?

I Horsens Kommune er det et mål, at alle elever skal blive så dygtige som de kan. Al undervisning tilrettelægges, gennemføres og målrettes det enkelte barn med afsæt i barnets faglige og personlige forudsætninger.

I Horsens Kommune er det et mål, at elever, som er i skriftsproglige vanskeligheder eller i risiko for at komme det, så hurtigt som muligt modtager målrettet og fokuseret undervisning, så de kan inkluderes i og får størst mulig udbytte af undervisningen. Dette er en fælles opgave for skole, hjem og kommune.

Hvis elevens læse- og skriveudvikling giver anledning til bekymring inddrages skolens læsevejleder, som kan undersøge udfordringerne nærmere og bidrage til tilrettelæggelse af en målrettet indsats. Kommunens læsekonsulent kan inddrages for sparring og rådgivning i forbindelse med dette arbejde, lige som skolerne har adgang til konkrete kommunale anbefalinger til arbejdet med ordblinde elever.

I denne forældre-folder kan du læse om:

  • Hvad vil det sige at være ordblind – kendetegn og årsag?
  • Hvad kan jeg forvente af skolen?
  • Hvad forventer skolen af mig som forælder?
  • Hvad kan jeg gøre for at støtte mit barn?
  • Hvad kan mit barn selv gøre?
  • Hjælpemidler (læse- og skriveteknologi, Nota) – muligheder og rettigheder
  • Nyttige links

Læs mere i vores forældrefolder her

 


Horsens Kommunes byvåben

Tværgående Enhed for Læring

Rådhustorvet 4
8700 Horsens
Tlf. 76 29 30 90
E-mail: laering@horsens.dk
Sikker e-mail: uddannelseogarbejdsmarked@horsens.dk

CVR 2918 9889
EAN 5798006184972