layoutelementlayoutelement
logo - tværgående enhed for læring 

Professionelle læringsfællesskaber

Professionelle læringsfællesskaber

Formålet med professionelle læringsfællesskaber er at øge elevers læring, trivsel og personlig mestring via en professionel, systematiseret og databaseret indsats med den enkelte elevs progression i fokus. Det er desuden et mål, at de fagprofessionelle via undersøgelse, analyse og refleksion i fællesskabet lærer og opbygger kompetencer og dermed skaber ny praksis til gavn for elevers læring og trivsel. 

Den faglige standard er udarbejdet med henblik på at understøtte udviklingen af professionelle læringsfællesskaber i skolerne i Horsens og dermed øge den enkelte elevs progression indenfor læring, trivsel og personlig mestring. Den beskriver ledelsen, vejledernes og det pædagogiske personales roller i professionelle læringsfællesskaber. Der er knyttet en række værktøjer i bilagsdokumentet, fx dagsorden for møder i professionelle læringsfællesskaber, data-analysecirklen og problemløsningsmodellen. 

 

Faglig standard for professionelle læringsfællesskaber - Dagtilbud

Faglig standard for professionelle læringsfællesskaber - Skole

Googlemappe med værktøjer og skrivbare modeller fra standarden findes her: http://kortlink.dk/krcx

 

 


Horsens Kommunes byvåben

Tværgående Enhed for Læring

Rådhustorvet 4
8700 Horsens
Tlf. 76 29 30 90
E-mail: laering@horsens.dk
Sikker e-mail: uddannelseogarbejdsmarked@horsens.dk

CVR 2918 9889
EAN 5798006184972