layoutelementlayoutelement
logo - tværgående enhed for læring 

Segregerede tilbud

Den faglige standard for segregerede tilbud sammenfatter væsentlig viden, der har positiv indflydelse på arbejdet med elevers læring, trivsel og personlig mestring i segregerede tilbud samt understøtter inkluderende læringsmiljøer.

Formålet med standarden er, at alle elever understøttes bedst muligt i deres læring og trivsel med henblik på en så høj grad af mestring set i et livsperspektiv. Dette sker bl.a. gennem fokus på en fortsat praksisudvikling og opmærksomhed på tegn på god praksis hos ledere og personale i de segregerede tilbud. Den faglige standard beskriver 5 centrale områder samt parametre for denne praksis.

Faglig standard for segregerede tilbud

 

 
For yderligere oplysninger kontakt
Karen Schmidt Poulsen

Udviklingskonsulent


Tlf.: 51 43 96 19
E-mail: kpo@horsens.dk


Horsens Kommunes byvåben

Tværgående Enhed for Læring

Rådhustorvet 4
8700 Horsens
Tlf. 76 29 30 90
E-mail: laering@horsens.dk
Sikker e-mail: uddannelseogarbejdsmarked@horsens.dk

CVR 2918 9889
EAN 5798006184972