layoutelementlayoutelement
logo - tværgående enhed for læring 

Sprogvejledere

I Horsens Kommunes er der ca. 45 uddannede sprogvejledere, som er fordelt i alle kommunens dagtilbud. Formålet for den faglige standard er at skabe et fælles afsæt for sprogvejledernes kerneopgaver. På baggrund af standarden aftaler den enkelte sprogvejleder sine arbejdsopgaver i samarbejde med den lokale dagtilbudsledelse.

Faglig standard for sprogvejledere

 
For yderligere oplysninger kontakt
Nynne Thorup Horn

Sprogkonsulent 

Tværgående Enhed for Læring


Tlf.: 20 46 73 47
E-mail: ntho@horsens.dk


Horsens Kommunes byvåben

Tværgående Enhed for Læring

Rådhustorvet 4
8700 Horsens
Tlf. 76 29 30 90
E-mail: laering@horsens.dk
Sikker e-mail: uddannelseogarbejdsmarked@horsens.dk

CVR 2918 9889
EAN 5798006184972