layoutelementlayoutelement
logo - tværgående enhed for læring 

Sprogvurderinger i dagtilbud

I Horsens Kommunes dagtilbud sprogvurderes alle børn, når de er 3 og 5 år. Her kan du læse mere om den faglige standard for sprogvurderinger i de kommunale dagtilbud, herunder formålet med de systematiske sprogvurderinger, barnets alder samt hvem der skal foretage sprogvurderingen.

> Sprogvurderinger i dagtilbud

 
For yderligere oplysninger kontakt
Nynne Thorup Horn

Sprogkonsulent 

Tværgående Enhed for Læring


Tlf.: 20 46 73 47
E-mail: ntho@horsens.dk


Horsens Kommunes byvåben

Tværgående Enhed for Læring

Rådhustorvet 4
8700 Horsens
Tlf. 76 29 30 90
E-mail: laering@horsens.dk
Sikker e-mail: uddannelseogarbejdsmarked@horsens.dk

CVR 2918 9889
EAN 5798006184972