layoutelementlayoutelement
logo - tværgående enhed for læring 

Uddannelsesparathed

Faglig standard for uddannelsesparathed indeholder en kerne af kvalitet i indhold og løsninger med afsæt i en aktuel viden om, hvad der virker.

Formålet med den faglige standard er at skabe en fælles tilgang til arbejdet med uddannelsesparathed, tydelighed omkring ansvar og roller samt et fælles afsæt for at skabe egne modeller og løsninger lokalt i klynger og på den enkelte skole. 

Den faglige standard tydeliggør krav til procedurer for uddannelsesparathedsvurderinger og angiver pejlemærker for systematik og kvalitet i vejlednings- og handleplaner, indsatser og organisering. 

> Læs den faglige standard for uddannelsesparathed her

 


Horsens Kommunes byvåben

Tværgående Enhed for Læring

Rådhustorvet 4
8700 Horsens
Tlf. 76 29 30 90
E-mail: laering@horsens.dk
Sikker e-mail: uddannelseogarbejdsmarked@horsens.dk

CVR 2918 9889
EAN 5798006184972