layoutelementlayoutelement
logo - tværgående enhed for læring 

Vejlederrolle

Grundkontrakt for vejlederrollen i skolen

Der er udarbejdet en grundkontrakt for vejlederrollen i skolen, som er udarbejdet for at skabe et fælles afsæt for vejledningskulturen i Horsens Kommune. Kontrakten skitserer ledelsens, vejlederens og det pædagogiske personales rolle og danner hermed den overordnede ramme for skolens brug af vejledning. 

Med afsæt i grundkontrakten laver skoleledelsen en funktionsbeskrivelse for den enkelte vejleder på skolen. I funktionsbeskrivelsen fremgår vejlederens prioriterede arbejdsopgaver. 

> Grundkontrakt for vejlederrollen i skolen

 

 
For yderligere oplysninger kontakt
Christina Tagmose

Fagkonsulent


Tlf.: 76293032
E-mail: buct@horsens.dk


Horsens Kommunes byvåben

Tværgående Enhed for Læring

Rådhustorvet 4
8700 Horsens
Tlf. 76 29 30 90
E-mail: laering@horsens.dk
Sikker e-mail: uddannelseogarbejdsmarked@horsens.dk

CVR 2918 9889
EAN 5798006184972