layoutelementlayoutelement
logo - tværgående enhed for læring 

Videnscenter

Flere af Horsens Kommunes segregerede tilbud har en videnscenterfunktion.

Videnscentrenes formål er at understøtte læring, trivsel og personlig mestering hos børn og elever i dagtilbud og skoler i almenområdet ud fra den specialviden, de har med målgruppen. 

I den faglige standard kan du læse mere om, hvilke videnscentre der dækker hvilke målgrupper samt en nærmere beskrivelse. 

> Læs den faglige standard for videnscenter her

Hvordan får man hjælp fra et videnscenter?

Når et dagtilbud/en skole oplever lærings- og/eller trivselsmæssige udfordringer med børn/elever, der er i en af videnscentrenes målgrupper, kan lederen rette direkte henvendelse til det pågældende videnscenter. Det er en forudsætning, at der er blevet afprøvet et eller flere tiltag for at afhjælpe problemstillingen. Tiltag og effekt beskrives kortfattet sammen med problemstillingen. 

> Henvendelsesskema til de kommunale videncentre 

> Skabelon til kontraktering mellem videnscenter og skole

> Skabelon til kontraktering mellem videnscenter og skoler eller dagtilbud (inkl. felter til autismeindsats)

 


Horsens Kommunes byvåben

Tværgående Enhed for Læring

Rådhustorvet 4
8700 Horsens
Tlf. 76 29 30 90
E-mail: laering@horsens.dk
Sikker e-mail: uddannelseogarbejdsmarked@horsens.dk

CVR 2918 9889
EAN 5798006184972