layoutelementlayoutelement
logo - tværgående enhed for læring 

IT-støtte i almenundervisningen

Inklusionsprojektet ”IT-støtte i almenundervisningen” er et tre-årigt projekt, som omhandler implementeringen af læse- og skriveredskabet CD-ORD i almenundervisningen. I projektperioden fra 2009 til 2012 tilbydes alle lærere et grundlæggende kursus i programmets anvendelsesmuligheder, mens en mindre gruppe lærere på den enkelte skole påtager sig en særlig rolle som lokale igangsættere og vejledere.

Det overordnede formål med projektet er at understøtte inklusion i folkeskolen.

Delmålene for projektet er:
• At forebygge, at elever udskilles til specialundervisning grundet læse/skrivevanskeligheder
• At understøtte FN’s handicapkonvention
• At udnytte investeringer i IT-udstyr på skolerne optimalt
• At udmønte resultataftalerne ”Læring med IT” og ”Faglighed og inklusion” i en konkret handling
• At understøtte alle elevers læsekompetence uanset oprindeligt niveau
• At understøtte lærernes kompetenceudvikling
• At højne deltagelsesniveauet for alle elever
• At øge alle elevers grad af selvhjulpenhed
• At mindske skellet mellem almen- og specialundervisning
• At understøtte lærerne i at udvikle arbejdsformer, der fremmer inklusion af elever i ”gråzonen”

Til understøttelse af formål og delmål er formuleret et konkret operationelt mål:
• At alle lærere og elever i Horsens Kommune har adgang til og anvender IT-programmet CD-ord og dets muligheder senest juni 2012.

Se projektets afrapporteringer her:

Se dias fra afrapporteringen d. 13. marts

 

Indholdsansvarlig Winnie Henriksen, whe@horsens.dk  


Horsens Kommunes byvåben

Tværgående Enhed for Læring

Rådhustorvet 4
8700 Horsens
Tlf. 76 29 30 90
E-mail: laering@horsens.dk
Sikker e-mail: uddannelseogarbejdsmarked@horsens.dk

CVR 2918 9889
EAN 5798006184972