layoutelementlayoutelement
logo - tværgående enhed for læring 

På spor af ord

”På spor af ord” handler om udvikling af ordkendskab hos eleverne i indskolingen og på mellemtrinnet. Ordkendskab (ordforråd) er en væsentlig forudsætning for elevernes læseforståelse, formidling af viden og dermed læring. Derfor er udvikling af elevernes ordkendskab ét af målene i kommunens ”Sprogpolitisk Handleplan – sprog, læsning og skrivning 2011-2013.

”På spor af ord” er således den samlende betegnelse for et fælles arbejde mellem skoler og forvaltning om at udmønte målsætningen i Sprogpolitisk Handleplan. Arbejdet handler om at udvikle forskningsbaserede metoder og aktiviteter til undervisningen i ordkendskab i børnehaveklassen og på mellemtrinnet. Såvel det teoretiske afsæt som de konkrete undervisningsforløb- og ideér er beskrevet i dokumenterne på boghylden nedenfor.

Masteropgaven beskriver, hvordan der arbejdes med direkte undervisning i førfaglige ord på 5. årgang, mens den faglige artikel omhandler et forløb i børnehaveklassen med dialogisk oplæsning og direkte undervisning i fokusord.


Du kan også finde inspiration i filmen ”På spor af ord”, hvor du kan se, hvordan der arbejdes med forløbene på Torstedskolen og Lundskolen.

 
For yderligere oplysninger kontakt
Christina Tagmose

Fagkonsulent


Tlf.: 76293032
E-mail: buct@horsens.dk


Horsens Kommunes byvåben

Tværgående Enhed for Læring

Rådhustorvet 4
8700 Horsens
Tlf. 76 29 30 90
E-mail: laering@horsens.dk
Sikker e-mail: uddannelseogarbejdsmarked@horsens.dk

CVR 2918 9889
EAN 5798006184972