layoutelementlayoutelement
logo - tværgående enhed for læring 

Quest

Professionshøjskolen VIA-UC og Århus universitet har udarbejdet et projekt kaldet Quest. Det overordnede mål med projektet er at fremme læringen hos elever i grundskolens naturvidenskabelige fag. I de næste 4 år deltager Horsens Kommunen i Quest-projektet sammen med 3 andre kommuner, Randers, Holstebro og Silkeborg.

I Horsens Kommune deltager 8 skoler (Torstedskolen, Bankagerskolen, Hovedgård skole, Langmarkskolen, Gedved skole, Nim skole, Hatting skole og Stensballeskolen). Der deltager 4 lærere fra hver skole. Disse lærere deltager i løbet af de 4 år på mindst 2 Quest-kurser af en uges varighed. Den læring som finder sted på disse kurser, skal lærerne efterfølgende udbrede i deres naturfagsfagteam på skolerne. Samtidig dannes der netværk på tværs af skolerne, hvor lærerne kan få sparring. Det er på den måde projektets intention at skabe et større og mere kvalificeret netværk mellem naturfagslærerne.

Projektet og kurserne i projektet bliver tilpasset den enkelte kommune. I projektgruppen sidder naturfagskoordinatorer fra de 4 kommuner samt projektlederne fra VIA-UC og Århus Universitet. Projektet bliver endvidere fulgt af PHD-studerende og forskere, som løbende kommer med ideer til hvordan projektet kan forbedres ud fra de undersøgelser, der løbende bliver lavet.

Projektets kurser har følgende overskrifter:

  • IBSE orienteret undervising
  • Den røde tråd i undervisningen fra natur-teknik til naturfagene i udskolingen
  • Tværfaglig undervisning og overgangen fra natur-teknik til overbygningens naturfag
  • Arbejdet i netværk og fagteam

Du kan læse mere om projektet i  folderen nedenfor eller på Center for Scienceuddannelses hjemmeside her


 

Indholdsansvarlig Winnie Henriksen, whe@horsens.dk  


Horsens Kommunes byvåben

Tværgående Enhed for Læring

Rådhustorvet 4
8700 Horsens
Tlf. 76 29 30 90
E-mail: laering@horsens.dk
Sikker e-mail: uddannelseogarbejdsmarked@horsens.dk

CVR 2918 9889
EAN 5798006184972