layoutelementlayoutelement
logo - tværgående enhed for læring 

Fælles læring - stærkere resultater

Fælles læring – stærkere resultater er et fælles udviklingsprogram for dagtilbud og skole. Programmet indeholder konkrete indsatser inden for fem spor: 

1. Kommunikation
2. Ledelse
3. Målstyret læring
4. Professionelle læringsfællesskaber 

Programmet baserer sig på viden om indsatser, som øger elevernes læring, trivsel og personlige mestring.

Du kan læse mere her

 


Horsens Kommunes byvåben

Tværgående Enhed for Læring

Rådhustorvet 4
8700 Horsens
Tlf. 76 29 30 90
E-mail: laering@horsens.dk
Sikker e-mail: uddannelseogarbejdsmarked@horsens.dk

CVR 2918 9889
EAN 5798006184972