layoutelementlayoutelement
logo - tværgående enhed for læring 

STEAM

STEAM er en samlebetegnelse for fagdisciplinerne Science, Technology, Engineering, Arts og Mathematics. STEAM er samtidig betegnelsen for en tværfaglig tilgang til læring, som kan bidrage til at øge børnenes og elevernes motivation og læring inden for fagområderne og tværfagligt. 

I Horsens Kommune vil STEAM-tilgangen samtidig kunne lede flere unges opmærksomhed hen på erhvervsuddannelserne og de tekniske videregående uddannelser, som forventeligt vil afspejle sig i en større søgning til disse uddannelser.

På den baggrund har Børne- og Skoleudvalget i Horsens Kommune den 7. marts 2016 godkendt strategien for STEAM. I kan læse mere om STEAM her og se den godkendte strategi.  

Her kan du tilgå den ressourceside om arbejdet med det 21. århundredes kompetencer og STEAM som er blevet til i forbindelse med Horsens Kommunes læringsdag i august 2017 samt det opfølgende arbejde i forbindelse med temaeftermiddagen i foråret 2018.

 
For yderligere oplysninger kontakt
Christian Holm

Matematikkonsulent


Tlf.: 29136225
E-mail: cholm@horsens.dk
Karsten Bjerg Düring

Lærings- og tilsynskonsulent


Tlf.: 24 85 44 17
E-mail: kbd@horsens.dk


Horsens Kommunes byvåben

Tværgående Enhed for Læring

Rådhustorvet 4
8700 Horsens
Tlf. 76 29 30 90
E-mail: laering@horsens.dk
Sikker e-mail: uddannelseogarbejdsmarked@horsens.dk

CVR 2918 9889
EAN 5798006184972