layoutelementlayoutelement
logo - tværgående enhed for læring 

Overordnede dokumenter

First Lego League – FLL - er en lokal og global teknologiturnering for børn og unge i alderen 10-16 år.

Verden over arrangeres lokale og regionale mesterskaber i FLL med samme internationale tema og opgaver.

Vinderne fra hver turneringsby går videre til delfinaler, og det årlige verdensmesterskab i FLL sætter punktum for turneringen.          

Hvad er FLL?

Hvert år arbejdes der med et nyt samfundsrelevant tema. Her arbejder deltagerne med opgaver inden for de tre kategorier forskning, teknologi og profilerring - 8 uger inden den lokale turneringen. Ideen med FLL er at stimulere børns og unges interesse for naturvidenskabelige og teknisk/matematiske fag ved at lade dem arbejde med avanceret robotteknologi. De unge styrker derved de kompetencer, fremtidens globale samfund vil efterspørge: evne til at håndtere komplicerede processer med afsæt i samspillet mellem kreativitet og indsigt i teknologi. Den lokale turnering afvikles i et tæt samarbejde med VIA University College og med støtte fra INSERO.

Baggrund for FLL - fokus på teknologi og naturvidenskab

I Horsens Kommune har vi politiske ambitioner, som FLL medvirker til at indfri. På flere områder er FLL helt i tråd med Horsens Kommunes langsigtede strategi for folkeskolen 2011: i FLL arbejder med udfordrende læringsmiljøer, multimodalitet, kreativitet og innovation, eksperimenter og inddrager lokalsamfundet. I FLL er der plads til elevernes forskellighed og mangfoldige kompetencer. FLL bidrager på den målde til Kommunens vision om et skolevæsen, der er førende inden for innovativ teknologisk praksis.

Formålet med FLL i Horsens

Er at højne deltagernes fagkundskaber inden for naturvidenskabelige og teknologiske fag

◾at højne deltagernes kompetencer inden for innovation og entreprenørskab, for it og medier og for sproglig udvikling samt elevens alsidige udvikling (jf. nye Fælles Mål – alle fag)

◾at skabe interesse og motivation inden for de pågældende naturvidenskabelige og teknologiske fag man vælger at arbejde med i læringsforløbet

◾at understøtte optaget på de naturvidenskabelige og teknologiske uddannelser

◾at understøtte ambitionen om at få flere unge i uddannelse og arbejde

FLL-historik i Horsens Horsens

Kommune har siden 2009 arbejdet målrettet med at styrke børn og unges interesse for de naturvidenskabelige fag. Derfor afholdt PUC Horsens i 2010 FLL for første gang med stor succes. Det samme gjorde sig gældende for FFL i Horsens 2011. Med udgangspunkt i disse erfaringer har Horsens afholdt FLL i 2012, 2013 og 2014 og har nu igen fået mulighed for at afvikle FLL i Horsens 2015, 2016 og 2017.

I 2010 arbejdede eleverne med temaet biomedicin.

I 2011 var emnet fødevaresikkerhed med overskriften ’Pas på maden – tænk fødevaresikkerhed’.

I 2012 var udfordringen ’Senior Solutions’, hvor eleverne fokuserer på at sikre livskvalitet for ældre mennesker gennem teknologi.

I 2013 var udfordringen 'Nature's Fury', hvor eleverne skulle undersøge storme, jordskælv, oversvømmelser, jordskred og andre naturkatastrofer og herunder hvad der kan gøres, når store naturkræfter påvirker steder, hvor folk bor, arbejder og går i skole.

I 2014 var temaet Fremtidens læring og læringsmiljø, hvor eleverne skulle undersøge hvordan læring skal foregå i fremtiden og hvordan eleverne ønsker at tilegne sig viden – og hvor læringen kan finde sted?

I 2015 er temaet ‘Trash Trek’ hvor eleverne skal arbejde med affaldshåndtering, fra reduktion, indsamling, sortering til smartproduktion og genbrug – med fokus på hvordan vi løser udfrodringen i fremtiden.

FLL udfordrer med andre ord holdene til at undersøge de måder, vi mennesker kan lære på, og udfordrer holdene til at komme med deres innovative løsningsforslag.

Se og hent de overordnede projektdokumenter her: 

Projektbeskrivelse – se her: FLL_-_Projektbeskrivelse__2015_pdf

Målhierarki – er under udarbejdelse

Information

Generel information om FLL finder du på FLL-hjemmesiden (http://hjernekraft.org/)

Dokumentation, information og inspiration

Du finder informations- og dokumentationsmateriale fra tidligere FLL-turneringer i menuen til venstre.

God fornøjelse!

Spørgsmål

Du er velkommen til at kontakte FLL-projektleder Michelle Bryde Nielsen, mbrn@horsens.dk eller på telefon 76 29 15 51 /29 13 62 60 ved spørgsmål vedr. FLL i Horsens.

 
For yderligere oplysninger kontakt
Michelle Bryde Nielsen

Udviklings- og evalueringskonsulent


Tlf.: 29 13 62 60
E-mail: mbrn@horsens.dk


Horsens Kommunes byvåben

Tværgående Enhed for Læring

Rådhustorvet 4
8700 Horsens
Tlf. 76 29 30 90
E-mail: laering@horsens.dk
Sikker e-mail: uddannelseogarbejdsmarked@horsens.dk

CVR 2918 9889
EAN 5798006184972