layoutelementlayoutelement
logo - tværgående enhed for læring 

Aktiviteter

Her finder du forskellige slags aktiviteter, som du selv har ansvaret for at integrere i et læringsforløb. Der er typisk tale om enkeltstående begivenheder, som afholdes af eksterne aktører, fx foreninger, virksomheder, kulturinstitutioner eller uddannelsesinstitutioner. Tværgående Enhed for Læring formidler information om disse aktiviteter, men har herudover ikke noget at gøre med lærervejledninger, forslag til læringsforløb og lignende, som aktørerne tilbyder i forbindelse med aktiviteterne.

 
For yderligere oplysninger kontakt
Karsten Bjerg Düring
Læringskonsulent
Tlf.: 29 29 87 64
E-mail: kbd@horsens.dk


Horsens Kommunes byvåben

Tværgående Enhed for Læring

Rådhustorvet 4
8700 Horsens
Tlf. 76 29 30 90
E-mail: laering@horsens.dk
Sikker e-mail: uddannelseogarbejdsmarked@horsens.dk

CVR 2918 9889
EAN 5798006184972