layoutelementlayoutelement
logo - tværgående enhed for læring 

Samspil

Samspil mellem skoler, virksomheder og uddannelser

Horsens Kommune har en klar ambition om, at alle unge skal have en uddannelse, og Samspil er en væsentlig indsats i opnåelsen af denne ambition. Samspil er et formaliseret, forpligtende og tæt samarbejde mellem grundskolerne, erhvervslivet og ungdomsuddannelserne i Horsens Kommune. Samspil består af læringsforløb for 0.-9. klasse, hvor eleverne arbejder med det obligatoriske emne Uddannelse og job.

Læringsforløbene indbefatter besøg på lokale virksomheder og uddannelsesindstitutioner, besøg på Industrimuseet og inddragelse af forældre og andre i elevernes netværk i dialoger om job og uddannelse. Gennem Samspil sikres det, at alle elever i Horsens Kommune i løbet af deres skolegang opnår viden om de mange typer af virksomheder, jobfunktioner og uddannelsesretninger, der findes i Horsens Kommune og gennem Samspils karrierelærende forløb udvikles elevernes uddannelsesparathed samt motivation og forudsætninger for at træffe et kvalificeret valg af ungdomsuddannelse.


Samspil er igangsat af HORSENS ALLIANCEN og UDDANNELSESALLIANCEN og gennemføres i et tæt samarbejde mellem det lokale erhvervsliv, ungdomsuddannelserne, Industrimuseet og Horsens Kommune, herunder Ungdommens Uddannelsesvejledning. 

Missionen med Samspil

Missionen for Samspil er, at vi får dygtigere elever med viden om det samfund, de er en del af. Vi får elever, som oplever øget motivation for læring, fordi de kan se, hvordan viden anvendes i praksis, og det styrker deres lyst til læring. Vi får elever, som i højere grad kender arbejdsmarkedet og ved, hvordan uddannelse styrker jobmulighederne, og denne viden fører til en højere overgangs- og gennemførelsesfrekvens på ungdomsuddannelserne.


Missionen er endvidere, at erhvervslivet ved at åbne deres virksomheder op, får mulighed for at komme i kontakt med potentielle kommende medarbejdere og får skabt synlighed omkring deres virksomhed og erhverv. Virksomhederne har således skole-virksomhedssamarbejdet på dagsordnen som en del af deres imagepleje, rekrutterings- og CSR-politik.


Med Samspil ønskes desuden et fokus på at understøtte især de erhvervsrettede uddannelser, fordi der er behov for flere unge mennesker, der uddanner sig i den retning.


 
For yderligere oplysninger kontakt
Winnie Henriksen

Læringskonsulent


Tlf.: 51296984
E-mail: whe@horsens.dk


Horsens Kommunes byvåben

Tværgående Enhed for Læring

Rådhustorvet 4
8700 Horsens
Tlf. 76 29 30 90
E-mail: laering@horsens.dk
Sikker e-mail: uddannelseogarbejdsmarked@horsens.dk

CVR 2918 9889
EAN 5798006184972