Skolernes Krimimesse

Udsyn til kulturlivet i Horsens

Skolernes Krimimesse er et unikt læringsforløb for alle 7. klasser i Horsens Kommune omhandlende temaerne krimi og kriminalitet. Grundideen bag projektet er at skabe sammenspil mellem skole og kultur, herunder særligt FÆNGSLET og Krimimessen, som er helt unikke kulturelle oplevelser i Horsens. Med projektet ønsker vi, at alle børn i Horsens møder nogle af kommunens vigtigste kulturelle institutioner og begivenheder og at inddrage disse som lærerige, autentiske og alsidige læringsarenaer i børnenes skoleliv. Gennem projektet udvides elevernes kulturelle udsyn.

Faglig kompetenceudvikling

Formålet med Skolernes Krimimesse er, at eleverne udvikler deres kompetencer indenfor såvel det danskfaglige felt som det dannelsesmæssige felt, særligt med fokus på det 21. århundredes kompetencer. I danskfaget sættes der spot på kompetenceområderne fortolkning og fremstilling. I forhold til det 21. århundredes kompetencer er det kollaboration, videnskonstruktion, problemløsning og innovation samt kompetent kommunikation, der er i fokus.

De bærende principper i Skolernes Krimimesse er, at elevernes læring er i centrum, og at eleverne er aktive producenter, arbejder projektorienteret og innovativt og indgår i ægte kommunikation.

Indhold

Skolernes Krimimesse består af 3 indholdselementer:

Indholdselementer

Beskrivelse

Undervisningsforløbet

“Bag om krimien”

Alle klasser arbejder med det digitale læringsforløb “Bag om krimien”. I forløbet analyserer eleverne en kriminovelle, som er produceret netop til målgruppen i Skolernes Krimimesse. Eleverne arbejder med krimigenrens virkemidler, og som afslutning på forløbet skriver alle elever selv en krimi, hvor de benytter genretrækkene. Hver klasse udvælger en af elevernes krimier, som skal deltage i konkurrencen om Årets krimi. På messedagen kåres vinderkrimien og skribenten får lov at læse sin krimi op fra scenen.

Klassernes fordybelsesområder

Hver klasse vælger et fordybelsesområde under temaet krimi og kriminalitet, som de arbejder innovativt og undersøgelsesbasseret med frem mod messedagen. Klasserne tilbydes samarbejde med personer, som har en særlig viden om fordybelsesområdet og kan kvalificere det med sin faglige og personlige tilgang. Det kan fx være politiet, forskellige krimiforfattere, rapgruppen Højt Plan, Billedskolen, Horsens Bibliotek, fængselspræsten fra Enner, Byarkivet, en tidligere indsat, en fængselsbetjent, en fængselslærer… Spændende samarbejder, som giver eleverne en helt særlig viden og indsigt i temaet.

Som afrunding på forløbet forbereder hver klasse deres formidling af fordybelsesområdet (”Celledeling”).

Messedagen på FÆNGSLET

Forløbet afsluttes med en messedag på FÆNGSLET.


Messen består af tre elementer:

Celledeling

Hver klasse indretter en fængselscelle, så de på mest inspirerende og fængende måde præsenterer deres fordybelsesområde. Alle klasser har forberedt et oplæg om fordybeslesområdet og en aktivitet, som de besøgende i cellen deltager i. De besøgende vurderer standene og til slut på dagen vil den mest interessante og lærerige stand blive kåret.

 

Sceneindslag

I løbet af dagen er der sceneindslag fra forskellige klasser fx et awardshow, hvor årets bedste krimitrailer bliver kåret, forskellige interviews af fx en fængselspræst og en tidligere indsat fra Horsens Statsfængsel.

 

Workshops

På FÆNGSLET bliver kroppen og det kreative sat i centrum. Alle elever deltager i én workshop i løbet af dagen. De møder mange spændende udfordring og oplevelser fx rappelling 14 m ned fra Fængslets loft, forumteater, hvor eleverne selv er med til at forme forestillingen undervejs, stunt, parkour, speciel effects, forfatterforedrag, Fængselsmuseet og kriminalteknik.


 


For yderligere oplysninger kontakt
Winnie Henriksen

Læringskonsulent


Tlf.: 51296984
E-mail: whe@horsens.dk


Tværgående Enhed for Læring

Rådhustorvet 4
8700 Horsens
Tlf. 76 29 30 90
E-mail: laering@horsens.dk
Sikker e-mail: uddannelseogarbejdsmarked@horsens.dk

CVR 2918 9889
EAN 5798006184972