layoutelementlayoutelement
Gå til forsiden 
Tegning af Naturcenter Skovgård

Naturcenter Skovgård 

Naturcentret blev indviet den 1. september 1989 med det formål at udbrede kendskab og forståelse for naturen og kulturminderne.
Naturcenter Skovgård blev nedlagt i 2015. Naturvejleder Thorke Østergård kan træffes på Lovbyvej 22, 8700  Horsens

Pavillonen i skoven

Området har fra gammel tid været brugt af Horsens bys befolkning som et yndet udflugtsmål . Dette startede med grundlovsfesterne i midten af 1800-tallet og fortsatte frem til starten af 1950-erne.

I dag er pladsen i skoven atter et yndet udflugtsmål.I 1906 blev der bygget en pavillon i skoven. Her kunne der i sommerhalvåret købes kaffe og brød.

I 1921 fik pavillonen spiritusbevilling, og der blev annonceret med dans i ”Det danske Schweitz”.

I 1950-erne blev brugen af pavillonen mindre, samtidig med at tidens tand satte sine spor, hvorfor byrådet, i 1955, besluttede at nedrive den.

Vandværkssøen

Hvornår Vandværkssøen blev opstemmet, vides ikke; men man ved, at der har været vandmølle her i 1565.

Omkring 1700 blev møllen solgt til Hanstedgård, som drev den frem til 1784, hvorefter den forpagtedes ud.

Omkring 1870 erkendte man i Horsens, at byens vandforsyning fra brøndene ikke slog til, hvorfor det var nødvendigt at oprette et vandværk, og at forsyningen skulle ske gennem et ledningsnet.

I 1874 købte Horsens kommune Egebjerg Vandmølle til nedrivning. På grunden blev Horsens`s første mekaniske vandværk opført.

Det leverede vand indtil 1971, hvor det blev afløst af det nye Højballegårdværk.

For yderligere oplysninger kontakt

Naturcenter

Lovbyvej 22
8700 Horsens

Naturvejleder
Thorke Østergaard


Tlf.: 2931 3740 </br>
E-mail: tao@horsens.dk
Åbningstider:
Hverdage mellem kl. 08.00 og 15.00. Læg besked på telefonsvareren, hvis telefonen ikke besvares