Naturcenter Skovgård 

Naturcentret blev indviet den 1. september 1989 med det formål at udbrede kendskab og forståelse for naturen og kulturminderne.
Naturcenter Skovgård blev nedlagt i 2015. Naturvejleder Thorke Østergård kan træffes på Lovbyvej 22, 8700  Horsens

Pavillonen i skoven

Området har fra gammel tid været brugt af Horsens bys befolkning som et yndet udflugtsmål . Dette startede med grundlovsfesterne i midten af 1800-tallet og fortsatte frem til starten af 1950-erne.

I dag er pladsen i skoven atter et yndet udflugtsmål.I 1906 blev der bygget en pavillon i skoven. Her kunne der i sommerhalvåret købes kaffe og brød.

I 1921 fik pavillonen spiritusbevilling, og der blev annonceret med dans i ”Det danske Schweitz”.

I 1950-erne blev brugen af pavillonen mindre, samtidig med at tidens tand satte sine spor, hvorfor byrådet, i 1955, besluttede at nedrive den.

Vandværkssøen

Hvornår Vandværkssøen blev opstemmet, vides ikke; men man ved, at der har været vandmølle her i 1565.

Omkring 1700 blev møllen solgt til Hanstedgård, som drev den frem til 1784, hvorefter den forpagtedes ud.

Omkring 1870 erkendte man i Horsens, at byens vandforsyning fra brøndene ikke slog til, hvorfor det var nødvendigt at oprette et vandværk, og at forsyningen skulle ske gennem et ledningsnet.

I 1874 købte Horsens kommune Egebjerg Vandmølle til nedrivning. På grunden blev Horsens`s første mekaniske vandværk opført.

Det leverede vand indtil 1971, hvor det blev afløst af det nye Højballegårdværk.