Beliggenhed

Naturcenter Skovgård ligger op til Hansted skov og Vandværkssøen. Den kommunale del af skoven drives delvis som naturskov, hvilket betyder, at udgåede og væltede træer får lov til at blive. Dette giver gode muligheder for insekter og andre smådyr og dermed også for et rigt fugle- og dyreliv. Dog fjernes træer, som kan være til fare for besøgende.

I Vandværkssøen finder man de mest almindelige vandinsekter.

Omkring søen er der et rigt fugleliv.

Foto: Vandværkssøen.

I den private del af skoven, må færdsel kun ske fra kl. 07.00 til solnedgang.

Organiseret færdsel udenfor de afmærkede ruter, må kun ske efter aftale med lodsejeren.