Naturugen

Hvert år arrangerer naturvejleder Thorke Østergaard, i samarbejde med læringskonsulent Karsten Bjerg Düring fra Tværgående Enhed for Læring, en naturuge.
I Naturugen stiller en række mennesker sig til rådighed for skolerne med en række spændende og oplysende aktiviteter forskellige steder i kommunen.

Naturugen er i 2016, uge 35

Hvad finder jeg på stranden?

Vi går en tur langs stranden samt ud i vandet, indsamler og taler om opskyllet og indfanget materiale: Skaller, krabber, rejer, tang, grene o.lign. Efter indsamlingen snakker vi om, hvad vi kan bruge det indsamlede materiale til.
Instruktør: Naturvejleder Thorke Østergaard
Gæster på fotos: 3.a og 3.b fra Vestbyskolen

Foto: Naturuge på Husodde Strand

Foto: Naturuge på Husodde Strand

Foto: Naturuge på Husodde Strand

Foto: Naturuge på Husodde Strand.

Biavl - fra blomst til honningmad

I vores observationsstade vil I kunne se og få fortalt om biernes adfærd. Derefter vil instruktøren vise jer, hvordan en biavler arbejder. I vil på skift komme til at se et rigtigt bistade indeni - godt beskyttet af en bidragt. Vi slutter med en honningmad.
Instruktører: Hans Skov Hansen og Jørgen Vind Andersen, Horsens og omegns Biavlerforening.
Gæster på fotos: 4.a fra Søndermarkskolen

Foto: Biavl - Naturuge.

Foto: Biavl - Naturugen.