Temamappe

En gruppe frivillige har udarbejdet mappen, der beskriver geografiske, biologiske og kulturhistoriske temaer, med udgangspunkt i området omkring Naturcentret.

Temamappen kan også bruges generelt..

Temamappen udleveres gratis til skoler, institutioner og lignende i Horsens Kommune.

Derudover kan den købes for 100,00 kr. + forsendelse.

Forside på Temamappen.