layoutelementlayoutelement
logo - tværgående enhed for læring 

Netværk

Vi ser det som én af Tværgående Enhed for Lærings vigtigste opgaver på skoleområdet at fokusere på videndeling på tværs af skoler. Gennem videndeling sikrer vi den optimale effekt af iværksatte initiativer.

I Horsens Kommune er der etableret netværk for følgende vejledergrupper

  • Læringsvejledere med fagkonsulenten som tovholder

  • Medievejledere IT-konsulenten og læringskonsulenten som tovholder

  • Læsevejledere med fagkonsulenten som tovholder

  • Naturfagsvejledere med koordinatoren for naturfag som tovholder

  • Matematikvejledere med matematikkonsulenten som tovholder

  • Idrætskoordinatorer med ekstern tovholder (lærer fra en af skolerne)

  • AKT-koordinatorer med Bakkeskolen som tovholder

  • Koordinerende resurselærere med læsekonsulenten på specialområdet som tovholder 

På alle skoler i Horsens Kommune er der oprettet pædagogiske læringscentre bestående af skolens vejledere. For at understøtte vejlederenes virke, er der etableret vejledernetværk, som ledes af konsulenter i Tværgående Enhed for Læring. Netværkenes særlige fokus er kompetenceudvikling gennem bl.a. videndeling. 

Der udarbejdes hvert år en samlende kompetenceplan for vejledernetværkene. Kompetenceplanen består af en række netværksmøder og temaeftermiddage. Disse møder/temaeftermiddage fungerer som et forum for kompetenceudvikling og en samlende erfaringsudveksling.

Tværgående Enhed for Læring anbefaler at skolernes læringscenterteams i samarbejde med skoleledelsen gennemgå oversigten og fordeler deltagelse i de enkelte møder. Der deltager som minimum en fra hver skoles læringscenterteam pr. møde. Mødernes endelige dagsorden udsendes kort før det enkelte møde. Referat fra møderne formidles til deltagerne og sendes til skoleledelserne i ugebrevene.

Oversigten over netværksmøderne finder du her:

Kompetenceplan for netværkene

Tilmelding foregår gennem Frontplanner.

Indholdsansvarlig Winnie Henriksen, whe@horsens.dk  
 


Horsens Kommunes byvåben

Tværgående Enhed for Læring

Rådhustorvet 4
8700 Horsens
Tlf. 76 29 30 90
E-mail: laering@horsens.dk
Sikker e-mail: uddannelseogarbejdsmarked@horsens.dk

CVR 2918 9889
EAN 5798006184972