layoutelementlayoutelement
logo - tværgående enhed for læring 

AKT

Med baggrund i Bakkeskolens viden, erfaringer og ekspertise med børn i vanskeligheder i forhold til adfærd, kontakt og trivsel, samt erfaringer med fa-miliearbejdet, er Bakkeskolen udset til at være tovholder i forbindelse med implementering af inkludering/rummelighedsbegrebet på skolerne i Horsens. Et af tiltagene i denne implementering er etablering af et netværk for AKT-koordinatorer på skolerne. (Netværket blev etableret i 2004)

Målet med AKT-netværket er at skabe et forum, hvor AKT-koordinatorerne på de enkelte skoler kan:

  • dele viden og koordinere tiltag på de forskellige skoler
  • få opdateret nye tiltag indenfor AKT-feltet, så der sker en opkvalificering af indsatsen overfor de ovennævnte børn, blandt andet med henblik på inklusion.

Der afholdes 3 – 4 møder hvert skoleår. Her veksles der mellem oplæg fra de forskellige skoler, hvor der fortælles om specielle fokusområder indenfor akt-feltet. Efter ønsker fra netværkets deltagere arrangeres oplæg omhandlende centrale problemstillinger i forhold til børn, der udfordrer i skolens hverdag. Ved sådanne møder får netværkets deltagere mulighed for at invitere en eller 2 kollegaer til at deltage. Herved åbnes der mulighed for større implementeringsgrad på den enkelte skole. 

Evalueringen foregår løbende, hvor netværkets medlemmer har mulighed for at komme med forslag til indhold/temaer/oplægsholdere.
Da netværket har fungeret i 6 år, har vi fået udviklet en kultur, hvor fortrolighed, åbenhed og tryghed er centrale kendetegn. I forhold til kommunens målsætning om en inkluderende skolekultur, er netværket et vigtigt forum, hvor der udveksles erfaringer med de udfordringer, de ansatte agerer i.

Indholdsansvarlig Winnie Henriksen, whe@horsens.dk  


Horsens Kommunes byvåben

Tværgående Enhed for Læring

Rådhustorvet 4
8700 Horsens
Tlf. 76 29 30 90
E-mail: laering@horsens.dk
Sikker e-mail: uddannelseogarbejdsmarked@horsens.dk

CVR 2918 9889
EAN 5798006184972