layoutelementlayoutelement
logo - tværgående enhed for læring 

Medievejledernetværk

Målet med netværket for medievejledere i Horsens Kommune er  at skabe et forum for videndeling og kompetenceudvikling for medievejlederne. Gennem samarbejdet i netværket støttes og kvalificeres medievejlederne i deres funktion.

Netværkssamarbejdet foregår gennem en række årlige netværksmøder samt kommunikation i digitale fora.
Indholdet på netværksmøderne og i den digitale kommunikation omhandler faglige temaer af relevans for medievejledernes udvikling og virke. 

Eksempler på temaer som behandles på netværksmøderne
 • Videreudvikling af pædagogiske læringscentre 
 • Vejlederrollen 
 • Understøttelse af kommunale og nationale indsatser herunder
  • Professionelle læringsfællesskaber
  • Målstyret læring
 • Læremidler og medier, kendskab og vurdering 
 • Multimodal kommunikation,videndeling, produktion og formidling
 • Bibliotekssystemet
 • Software

Hvert forår omhandler et af netværksmøderne en evaluering af årets samarbejde. På baggrund af evalueringen planlægges det kommende års netværksmøder i overskrifter.

Netværket giver den enkelte medievejleder et fagligt fundament for udførelsen af sin funktion. Gennem netværket kan medievejlederen holde sig orienteret om udviklingen på de faglige områder, få og give inspiration samt deltage i dialog om, hvordan vi bedst udvikler medievejledernes praksis. Således er netværket med til at kvalificere den enkelte medievejleders arbejde til gavn for såvel den enkelte som for skolens læringscenter.

Indholdsansvarlig Winnie Henriksen, whe@horsens.dk  


Horsens Kommunes byvåben

Tværgående Enhed for Læring

Rådhustorvet 4
8700 Horsens
Tlf. 76 29 30 90
E-mail: laering@horsens.dk
Sikker e-mail: uddannelseogarbejdsmarked@horsens.dk

CVR 2918 9889
EAN 5798006184972