layoutelementlayoutelement
logo - tværgående enhed for læring 

Vision og mission

Mission

Tværgående Enhed for Læring arbejder gennem kompetenceudvikling i dagtilbud og skoler for, at der gennem hele forløbet sker en målrettet indsats for læring med henblik på at udvikle alle børn og unge hen imod uddannelse og beskæftigelse.

Vision

Tværgående Enhed for Læring vil målrette, styrke og koordinere indsatsen for læring, uddannelse og beskæftigelse gennem hele livet. Målet er, at alle unge skal have en uddannelse, og at uddannelsesniveauet i Horsens hæves.

Vejen går gennem et tværfagligt fællesskab kendetegnet ved en kultur præget af fleksibilitet, handlekraft og stærke teoretiske fagligheder.
Tværgående Enhed for Læring tager afsæt i en konstruktiv anvendelse af evaluering af egen praksis, som udgangspunkt for udvikling af evalueringskulturer og vidensbaserede indsatser og tilgange i dagtilbud og skoler.

 


Horsens Kommunes byvåben

Tværgående Enhed for Læring

Rådhustorvet 4
8700 Horsens
Tlf. 76 29 30 90
E-mail: laering@horsens.dk
Sikker e-mail: uddannelseogarbejdsmarked@horsens.dk

CVR 2918 9889
EAN 5798006184972