layoutelementlayoutelement
logo - tværgående enhed for læring 

Data - viden om data og inspiration til anvendelse

Data skal i højere grad hjælpe jer til at få øje på hvor jeres børnegruppe er udfordret. Data er informationer om noget. Gennem refleksion og analyse kan data blive til ny og betydningsfuld viden, som I kan anvende i jeres udvikling af lege- og læringsmiljøer. Husk på, at data først får værdi for børnene, når det bliver analyseret og omsat til nye tiltag i lege- og læringsmiljøet. I de følgende dokumenter kan I hente viden om databegrebet og inspiration til, hvilke metoder I kan anvende.

10. Hvad er data? Link
11. Dataanalysecirklen: Link

I Tværgående Enhed for Læring arbejdes der på at udvikle en værktøjskasse, hvor I kan finde relevante værktøjer til jeres arbejde med at indsamle data og det videre arbejde med at analysere data og udvikle relevante lege- og læringsmiljøer.

I Horsens Kommune fungerer udviklingskonsulent Bodil Høgh som tovholder på implementeringen af en styrket pædagogisk læreplan. Bodil kan kontaktes ved spørgsmål.

 
For yderligere oplysninger kontakt

Bodil Høgh
Udviklings- og tilsynskonsulent


Tlf.: 29299563
E-mail: bohog@horsens.dk


Horsens Kommunes byvåben

Tværgående Enhed for Læring

Rådhustorvet 4
8700 Horsens
Tlf. 76 29 30 90
E-mail: laering@horsens.dk
Sikker e-mail: uddannelseogarbejdsmarked@horsens.dk

CVR 2918 9889
EAN 5798006184972