layoutelementlayoutelement
logo - tværgående enhed for læring 

Implementering af Rambøll-redskaber

I forbindelse med implementeringen af en styrket pædagogisk læreplan skal vi blive endnu bedre til at udvikle læringsmiljøer, som er tilpasset børnenes nærmeste udviklingszone. For at få viden om hvilke læringsmiljøer børnene har behov for i deres udvikling, skal vi systematisk indsamle data og derigennem få viden om børnenes behov.

Læringsmiljøer skal udvikles på baggrund af flere forhold, eksempelvis faglig viden om pædagogik og børns udvikling, vores professionelle erfaringer og kompetencer samt data. Data er på den måde en af byggestenene i vores udvikling af læringsmiljøer.  Der findes mange typer af data – både kvantitative og kvalitative data. Vi skal anvende mange forskellige metoder til indsamling af data, for at udvikle relevante læringsmiljøer. Eksempler på metoder er iagttagelse, børneinterviews, foto, video, registreringer af relationer mv.

Som led i understøttelsen af en mere systematisk og databaseret udvikling af læringsmiljøer implementeres der i Horsens Kommunes dagtilbud en række Rambøll-redskaber. De skal understøtte det pædagogiske personales arbejde med udvikling af læringsmiljøer.  De nedenstående tre dokumenter giver indblik i implementeringsprocessen. Viden om redskaberne kan findes på Rambølls platform Hjernen & Hjertet under fanen ”Hjælp”.

Ønskes der mere viden om indholdet i ”En styrket pædagogisk læreplan” anbefales www.emu.dk, hvor man, under fanen ”Dagtilbud”, kan finde relevant viden, inspiration og redskaber til arbejdet med udvikling af endnu bedre læringsmiljøer.

 

Hent relevante dokumenter herunder

> Brev vedr. gå-hjem møder - præsentation af Rambøll-redskaber

> Brev til dagtilbudsledere som opfølgning på valg af Rambøll-værktøjer

> Tids- og procesplan

 
For yderligere oplysninger kontakt

Bodil Høgh
Udviklings- og tilsynskonsulent


Tlf.: 29299563
E-mail: bohog@horsens.dk


Horsens Kommunes byvåben

Tværgående Enhed for Læring

Rådhustorvet 4
8700 Horsens
Tlf. 76 29 30 90
E-mail: laering@horsens.dk
Sikker e-mail: uddannelseogarbejdsmarked@horsens.dk

CVR 2918 9889
EAN 5798006184972