layoutelementlayoutelement
logo - tværgående enhed for læring 

Kompetenceudvikling i dagtilbud

I forbindelse med den styrkede pædagogiske læreplan er der på landsplan blevet afsat 165 mio. kr. til kompetenceudvikling af det pædagogiske personale og ledelse. Horsens Kommune har ansøgt om at få del i disse puljemidler og kan i den forbindelse i løbet af år 2019 sende både private og kommunale pædagoger og ledere på kompetenceudviklingsforløb. Formålet med kompetenceudviklingsforløbet er samlet set:

 

  • At øge viden om den styrkede pædagogiske læreplan og færdigheder hos målgrupperne i forhold til at omsætte, aktivere og forankre denne viden i dagtilbuddenes pædagogiske praksis.
  • At styrke pædagogisk viden om og færdigheder til at forholde sig analytisk og refleksivt til egen praksis, ud fra den pædagogiske læreplan.
  • At bidrage til, at ny viden og en styrket faglighed forankres, fastholdes, gøres bæredygtig og kontinuerligt videreudvikles i dagtilbud og kommunale forvaltninger, i sammenhæng med lokale udfordringer og behov.
  • At bidrage til og indgå i kommunernes løbende arbejde med kvalitets- og kompetenceudvikling generelt på dagtilbudsområdet.

 

University College Lillebælt (UCL) vil i samarbejde med Tværgående Enhed for Læring stå for undervisningen på kompetenceudviklingsforløbet.

Se mere på University College Lillebælts hjemmeside

> Hent informationsfolder om faglige fyrtårne her

> Hent informationsfolder om kompetenceudvikling i dagtilbud her

 
For yderligere oplysninger kontakt
Anja Vesterby Høy

Konsulent


Tlf.: 29 29 97 76
E-mail: aveh@horsens.dk


Horsens Kommunes byvåben

Tværgående Enhed for Læring

Rådhustorvet 4
8700 Horsens
Tlf. 76 29 30 90
E-mail: laering@horsens.dk
Sikker e-mail: uddannelseogarbejdsmarked@horsens.dk

CVR 2918 9889
EAN 5798006184972