layoutelementlayoutelement
logo - tværgående enhed for læring 

Udvikling af lege- og læringsmiljøer

I de følgende dokumenter kan I finde viden og hjælp til udvikling af relevante lege- og læringsmiljøer.
Et relevant lege- og læringsmiljø er tilpasset den konkrete børnegruppe. Som pædagogisk personale må I arbejde didaktisk og gøre aktivt brug af jeres fagprofessionalisme, professionelle erfaringer og viden om den børnegruppe I har omkring jer. I skal med andre ord arbejde som professionelle læringsfællesskaber.

5. På Danmarks Evalueringsinstituts (EVA) hjemmeside kan I finde viden og inspiration til jeres arbejde med udvikling af kvalitet i dagtilbud: Link
6. ”Kvalitet i dagtilbud – pointer fra forskning” Link
7. Keglen – udvikling af lege- og læringsmiljøer: Link
8. Inspirationsmateriale fra EVA: Organisering af et godt læringsmiljø: Link
9. Standart for Professionelle læringsfællesskaber: Link

 
For yderligere oplysninger kontakt

Bodil Høgh
Udviklings- og tilsynskonsulent


Tlf.: 29299563
E-mail: bohog@horsens.dk


Horsens Kommunes byvåben

Tværgående Enhed for Læring

Rådhustorvet 4
8700 Horsens
Tlf. 76 29 30 90
E-mail: laering@horsens.dk
Sikker e-mail: uddannelseogarbejdsmarked@horsens.dk

CVR 2918 9889
EAN 5798006184972